Tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam và kiến thức liên quan đến ASEAN năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam và kiến thức liên quan đến ASEAN năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.