Diễn đàn học thuật chia sẽ kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin cho đoàn viên thanh niên năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Diễn đàn học thuật chia sẽ kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin cho đoàn viên thanh niên năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.