Kết Quả Vòng 1(Online) Cuộc Thi “Tìm hiểu về truyền thống Hội sinh viên, Học sinh – Sinh viên Việt Nam”

BCH Hội sinh viên Trường xin chúc mừng 20 bạn đạt điểm số cao nhất trong Vòng 1 Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống Hội sinh viên, Học sinh – Sinh viên Việt Nam”👍👏 Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng tập trung tại Văn phòng Đoàn Hội lúc 9h30 ngày 03/02/2021 để tham gia Vòng 2 (offline). Phạm vi câu hỏi: Thông tin về Hội sinh viên Việt Nam và Đại hội X Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023😊

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.