Cuộc thi Olympic Tiếng Anh HSSV toàn quốc lần thứ 4

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh HSSV toàn quốc lần thứ 4
Các bạn đã có thể thử sức mình tại https://olympicenglish.vn/
Và 5 bạn có số điểm cao nhất trường sẽ đại diện trường tham gia vòng Thành phố.
Trân trọng đến các bạn!
Nguồn: CTUT’s Enghish Club

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.