Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch số 328-KH/TWĐTN-BTG về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/03/1931-26/03/2021), nay Đoàn trường thông tin cụ thể về cuộc thi như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.