Câu lạc bộ Hoa kiểng sinh viên CTUT thực hiện vệ sinh cải tạo khuôn viên Trường

Thực hiện phần việc thanh niên trong tháng thanh niên 2021 Câu lạc bộ Hoa kiểng sinh viên CTUT thực hiện vệ sinh cải tạo khuôn viên Trường vào  các buổi chiều trong tháng 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.