Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn dành cho thanh niên năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn dành cho thanh niên năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.