Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Kiểm tra định kỳ tại Đoàn khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học

Kiểm tra định kỳ tại Đoàn khoa Công nghệ xây dựng

Kiểm tra định kỳ tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin

Kiểm tra chuyên đề

Kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề tại Đoàn khoa Quản lý công nghiệp

Kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề tại Đoàn khoa Điện – Điện tử – Viễn thông và Kỹ thuật cơ khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.