Duy trì và phát triển mô hình “Sinh viên 5 tốt hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt Sinh viên 5 tốt”

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là mô hình tối ưu nhất để xây dựng hình ảnh người trí thức trẻ vừa “nhiệt” vừa “chuyên” là vấn đề mà nhà trường và Đoàn – Hội trường luôn quan tâm hướng đến. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chuyển tiếp từ cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” (trước đây là “Sinh viên 3 tốt”) nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Nhằm đưa phong trào Sinh viên 5 tốt tới gần hơn với các bạn Sinh viên và giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình chinh phục danh hiệu cao quý này. Ban thư ký Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt từ năm 2015 và duy trì đến nay nhằm giúp các bạn sinh viên có môi trường phấn đấu và rèn luyện tốt hơn.

 

Bạn Hồ Ngọc Kim Uyên (Sinh viên 5 tốt cấp thành phố 2019) hỗ trợ 2 bạn Nguyễn Thị Vui lớp QLCN0117 và bạn Cao Minh Khang lớp QLCN0118 (Đạt Sinh viên 5 tốt cấp thành phố 2020). Hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ” Xây dựng tình huống đánh giá năng lực sinh viên khoa Quản lý công nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.