Tổ chức kiểm tra và trao giấy chứng nhận sinh viên khỏe

Ngày 09/01/2021 Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức buổi kiểm tra sức khỏe và trao giấy chứng nhận cho sinh viên của Trường.

Mỗi Sinh viên trong thời gian quy định là 5 phút hoàn thành cự ly 500m xem như hoàn thành bài kiểm tra.

 

Sinh viên đại diện nhận chứng nhận sinh viên khỏe

Mẫu giấy công nhận:

Mẫu chứng nhận sinh viên khỏe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.