Tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức lớp Tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, năm học 2020 – 2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.