Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên mới kết nạp năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên mới kết nạp năm học 2020 – 2021 với 201 đoàn viên kết nạp trong 2 của năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.