Tập huấn Cán bộ Đoàn năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ phối hợp tổ chức Tập huấn Cán bộ Đoàn năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.