Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức thực hiện các Công trình thanh niên năm 2022

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thu đã thu hiện được 04 công trình thanh niên trong năm 2022.

  1. Công trình thanh niên cải tạo Góc Văn hóa Hàn Quốc

– Thời gian: Tháng 3 năm 2022.

– Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Nội dung thực hiện: Vệ sinh, sơn tường, sắp xếp hiện vật biểu trưng hóa Hàn Quốc.

– Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện, đóng góp 120 ngày công lao văn động, với tổng giá trị làm lợi là 42,5 triệu đồng.

  1. Công trình thanh niên Cải tạo Vườn hoa sinh viên Đoàn Trưởng Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên Cải tạo Vườn hoa sinh viên.

– Thời gian thực hiện: Tập trung từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022.

– Địa điểm thực hiện: Trưởng Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

– Nội dung thực hiện: đoàn viên, thanh niên đã thực hiện trốn mới, thay thể, cải tạo các bản hoa vườn hoa sinh viên CTUT.

– Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện, đóng góp 150 ngày công lao động, với tổng giá trị làm lợi là 41,5 triệu đồng.

 

  1. Công trình thanh niên nâng cấp phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

– Thời gian thực hiện: từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022

– Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

– Nội dung thực hiện: Cải tạo, nâng cấp thiết bị kết nối trực tuyến, son mới phòng tổ chức hội nghị trực tuyến.

– Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện, đóng góp 35 ngày công động, với tổng giá trị làm lợi là 45,3 triệu đồng.

  1. Công trình thanh niên nâng cấp Bảng vinh danh sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022.

– Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

– Nội dung thực hiện: Thay mới khung Bảng vinh danh, sơn mới, thiết kế mái che, khung kính để tránh tác động của mưa nắng, lát gạch hoa bên dưới khu vực bảng vinh danh.

– Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện, đóng góp 40 ngày công lao động, với tổng giá trị làm lợi là 41,5 triệu đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.