Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm học 2022 – 2023 tại Khu Di tích lịch sử Nam Nhã Phật Đường

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2023, tại Khu Di tích lịch sử Nam Nhã Phật Đường, tổ chức vệ sinh, sơn mới hàng rào ven sông của khu di tích với chiều dài 250m. Hoạt động thu hút hơn 150 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với giá trị làm lợi hơn 50 triệu đồng. Hoạt động diễn ra từ ngày 24/12 đến 27/12/2022.

Hoạt động đã giúp đoàn viên thanh niên của Trường trải nhiệm ngoại khóa và tham gia sức trẻ vào phục vụ cộng đồng, trang bị kỹ năng tình nguyện, tinh thần uống nước nhớ nguồn, tạo cảnh trí sáng, đẹp cho khu di tích lịch sử và bà con nhân dân trên địa bàn Bình Thủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.