ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng thanh, thiếu niên. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐVTN).

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm nhằm tuyên truyền pháp luật, giáo dục cảm hóa, vận động phạm nhân tích cực học tập, cải tạo tiến bộ, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa về những vấn đề được xã hội quan tâm như: Tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông, bạo lực học đường…; tổ chức nói chuyện chuyên đề Luật Thanh niên, Luật Biển Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống ma túy…; phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Riêng trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, phổ biến pháp luật cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên.
Tại các trường học, 100% đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không sử dụng ma túy, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, giữ gìn lối sống văn hóa, phòng chống ma túy, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 100% Đoàn trường tổ chức hoạt động lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa tuyên truyền giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; tuyên truyền về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh. Ngoài ra, các Đoàn trường còn thành lập các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực học đường với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Em Nguyễn Bảo Trâm, học sinh lớp 8D, Trường THCS Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh chia sẻ: “Liên đội nhà trường đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh chúng em như lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần, tiết học giáo dục công dân, các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn văn nghệ… Qua đó, giúp chúng em hiểu và ý thức được rằng mỗi người chấp hành đúng các quy định của pháp luật sẽ góp phần xây dựng xã hội văn minh”.
Ngoài hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn tiếp tục xây dựng, duy trì mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào “3 không”, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm; xây dựng  mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh; duy trì hoạt động của đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; Đoàn Thanh niên Công an, Quân sự phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”…
Song song với công tác tuyên truyền và tổ chức phát động các phong trào, cuộc vận động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn tập trung thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền…; đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp tạo việc làm cho các đối tượng hoàn lương; phối hợp với các trại giam trong tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; chỉ đạo Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với các đơn vị đoàn cấp huyện, thành phố tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.
Những hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng, tránh các tệ nạn cho đoàn viên, thanh niên cũng như đông đảo Nhân dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để nâng cao vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phòng, chống tội phạm, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông của Đoàn trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN; phối hợp cảm hóa các đối tượng thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ, tái hóa nhập cộng đồng; giới thiệu việc làm, giúp đỡ những đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.