Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm và khai thác tính tích cực của phần mềm ChatGPT” dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2023

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, qua sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm và khai thác tính tích cực của phần mềm ChatGPT” dành cho đoàn viên, thanh niên, tại phòng Hội thảo của Trường với 50 đoàn viên thanh niên tham dự, ngày 15/02/2023. Ngoài ra Đoàn Trường cũng chia sẻ rộng rãi phóng sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ về phần mềm ChatGPT, trên mạng xã hội của Đoàn Trường, được hơn 3000 lượt đoàn viên, thanh niên tiếp cận. Hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, giúp các em biết khai thác tính hiệu quả của phần mềm ChatGPT để phục vụ việc học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.