Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các văn bản này cho toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

Sự kiện được diễn ra từ ngày 22 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường A với sự tham gia của 4407 cán bộ đoàn và đại diện các chi đoàn trong nhà trường.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các văn bản này cho toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong nhà trường. Hoạt động góp phần giúp các cán bộ đoàn có những ý kiến góp ý và thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn. Các cán bộ đoàn cũng đã tự nhận xét và rút ra những bài học cho bản thân và tổ chức để hoàn thiện hơn trong công tác Đoàn.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đây là cơ sở để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thể hiểu rõ và thực hiện đúng và tốt các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước và Đoàn; góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên có ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động học tập như vậy để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.