Tổ chức Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023, tổ chức từ 06/3 đến 09/3/2023, tại phòng C205 của Trường, với 30 đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động đã góp phần bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, kiến thức hợp tác quốc tế cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.