Hoạt động tình nguyện định kỳ: Tuần 1

Ngày 14/03/2023 Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức hoạt động tình nguyện đợt 1 tại các ngày chủ nhật mỗi tuần theo yêu cầu của các phòng ban năm 2023.

Hoạt động thu hút các bạn sinh viên tham gia, giúp vận chuyển hơn 80 bàn ghế hư hỏng tại các phòng học vào kho, thu dọn rác và sắp xếp lại khuôn viên trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.