Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ Tọa đàm “Cung cấp thông tin tuyên truyền đối ngoại cho đoàn viên thanh niên, năm học 2022 – 2023”

 Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Cung cấp thông tin tuyên truyền đối ngoại cho đoàn viên thanh niên, năm học 2022 – 2023” vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, tại Phòng Hội thảo, với 50 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong viẹc cung cấp kiến thức về đối ngoại cho đoàn viên, thanh niên của Trường, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng của Việt Nam.

Hoạt động bao gồm các nội dung như: Tổ chức buổi nói chuyện với các chuyên gia và nhà ngoại giao về các chủ đề liên quan đến tình hình thế giới, khu vực và quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước; Tổ chức các cuộc thi, trò chơi, trình diễn văn nghệ về các nước và vùng lãnh thổ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển lãm ảnh, sách, báo về các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước liên quan đến Quốc tế, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước.

Đồng thời hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức của đoàn viên thanh niên về tình hình thế giới, khu vực và quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước; Thể hiện sự quan tâm và sự gắn bó của tuổi trẻ Việt Nam với các sự kiện lịch sử và hiện tại của quốc tế; Góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.