Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018-2023

Sáng ngày 01/4/2023, Hội Sinh Viên Việt Nam – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018-2023” tại phòng học C305.

Tại chương trình, Ban Tổ chức nhận được những tâm sự, chia sẻ của hơn 40 sinh viên đại diện cho các bạn sinh viên 5 tốt các cấp và đồng thời tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong triển khai phong trào sinh viên 5 tốt.

Cô Châu Miêu Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường phát biểu đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 – 2023

Qua chương trình “Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 – 2023” đã giúp sinh viên thêm ý chí rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập, và tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi tri thức, tác phong, kĩ năng, thái độ, tay nghề để từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong giai đoạn vừa qua, định hướng phát triển cho phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian tới. Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian sắp tới. Trên tất cả, đó còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.