TĂNG NHIỀU KHOẢN PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 01/7/2023

TĂNG NHIỀU KHOẢN PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 01/7/2023
————
Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.
Theo đó, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức (phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề) cũng được điều chỉnh phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.