Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ quan tâm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên yếu thế năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ chỉ đạo 06 Đoàn khoa và chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường quan tâm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên yếu thế năm học 2022 – 2023. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Trường nhằm chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên thanh niên yếu thế trong trường.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của các Đoàn khoa đã mang lại kết quả tích cực. Hiện tại 06 Đoàn khoa và chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường đã hỗ trợ, giúp đỡ, hỗ trợ tập, vở, nhu yếu phẩm sinh hoạt cho 07 đoàn viên yếu thế đạt tỷ lệ 100%. Các hoạt động đã góp phần hỗ trợ, chia sẻ, động viên để các đoàn viên thanh niên yếu thế của Trường nỗ lực, vươn lên học tập và rèn luyện tốt.

Đoàn khoa Công nghệ thông tin trao quà cho đoàn viên yếu thế

Đoàn khoa Điện – Điện tử – Viễn thông & Kỹ thuật cơ khí trao quà cho đoàn viên yếu thế

Đoàn khoa Quản lý công nghiệp trao quà cho đoàn viên yếu thế

Đoàn khoa Khoa học xã hội trao quà cho đoàn viên yếu thế

Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng trao quà cho đoàn viên yếu thế

Đoàn khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm trao quà cho đoàn viên yếu thế

Chi đoàn cơ sở khối hành chính trao quà cho đoàn viên yếu thế

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm chỉ đạo các Đoàn cơ sở trực thuộc hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên yếu thế trong năm học 2022 – 2023. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.