Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hội viên, sinh viên

Với mục đích giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai quyết định số 1985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030 và thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kì 2023 – 2025. Chiều ngày 6/6/2023 tại  Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Hội sinh viên Trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên năm 2023” bằng hình thức online qua google meet thu hút 60 bạn Hội viên tham gia.
 

Tham dự chương trình có ThS.Châu Miêu Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên trường; Đồng chí Huỳnh Nhật Đấu – Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên trường

Tại chương trình, sinh viên đã được nghe Đồng chí ThS.Châu Miêu Thanh truyền đạt nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và quy định về hành vi ứng xử của sinh viên trong nhà trường và tuyên truyền về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Phát biểu tại chương trình, ThS.Châu Miêu Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên trường, mục đích của buổi tọa đàm nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần hình thành lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu về chủ trương, chương trình, nội dung…giáo dục sinh viên và thực trạng đạo đức, lối sống trong lực lượng học sinh, sinh viên để tìm ra những giải pháp bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.