Phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt”, hướng đến “một cuộc đời tốt”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Những thành tựu của nước nhà là động lực thôi thúc thế hệ sinh viên hôm nay không ngừng nỗ lực, góp phần xứng đáng vào việc kiến thiết cơ đồ ấy của quốc gia – dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.