Phong trào “SINH VIÊN 5 TỐT” ngày càng được xã hội ghi nhận và đánh giá cao

Ông Bùi Quang Huy-Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận, phong trào “Sinh viên 5 tốt” (Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt) đã trở thành phong trào rộng lớn, gần gũi, thiết thực đối với sinh viên. Giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Qua phong trào, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

Theo ông Bùi Quang Huy, những thành tích đó đã khẳng định, Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, là người bạn tin cậy của sinh viên Việt Nam.

Những kết quả đó, góp phần tích cực trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mà Đảng ta đang lãnh đạo toàn hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.