Hà Giang: Mỗi tập thể, cá nhân phải thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị các tập thể, cá nhân được khen thưởng và đoạt giải tại Cuộc thi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong, xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen cho các tập thể.

44 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác vừa được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại buổi gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, do Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức sáng 28/8.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 5 tập thể và giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác và các tập thể, cá nhân đoạt giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị toàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01; Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời biểu dương các cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng kiến mới.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị toàn tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để phát huy những cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng và đoạt giải tại cuộc thi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong, xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, tuyên truyền các tác phẩm hay phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương một cách kịp thời, sáng tạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị. Làm cho việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chính trị của mọi cấp ủy, tổ chức đảng. Hầu hết cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo với nhiều tấm gương đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tích cực hưởng ứng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, từng bước nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với hình thức linh hoạt, sáng tạo, huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo. Công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chú trọng, thông qua hình thức lồng ghép với các đợt kiểm tra chuyên đề của cấp ủy. Trong 02 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 120 cuộc kiểm tra, giám sát tại 286 tổ chức đảng, qua đó phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện.

Công tác biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc. Trong 2 năm qua, ở cấp tỉnh đã có 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 03 tập thể, 07 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Ở cấp huyện và tương đương, biểu dương, khen thưởng cho gần 850 tập thể và cá nhân, tiêu biểu như: Huyện ủy Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên, Xín Mần, Thành ủy Hà Giang, Đảng ủy Công an tỉnh, Bội đội Biên phòng tỉnh…/.

NGUỒN: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.