ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG”

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG”

Ngày 11/11/2023, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã thực hiện treo bản đồ Việt Nam tại Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng.

Bản đồ Việt Nam là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Treo bản đồ Việt Nam trong không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng là cách để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thể hiện sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tinh thần quốc gia, dân tộc. Bản đồ Việt Nam được chọn lựa kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định và quy chuẩn của nhà nước.

Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ mong muốn qua hoạt động này, sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động tích cực của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.