Năm tiêu chí của ‘Sinh viên 5 tốt’ trở thành động lực phấn đấu của sinh viên

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam. “Sinh viên 5 tốt” hiện đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng,… “Sinh viên 5 tốt” cũng là phong trào lớn cho sinh viên cả nước, đó là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi sinh viên trong quá trình rèn luyện mình ở 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt.

Hiện nay, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chia làm 3 cấp: Trung ương, Thành phố, và cấp Trường. Với những sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương sẽ có cơ hội lớn được gặp mặt các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhân dịp kỉ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên – Hội Sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó còn nhận được rất nhiều phần thưởng từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.