Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tập huấn về kỹ năng giảng dạy và tổ chức thi trực tuyến cho giảng viên trẻ năm học 2023 – 2024

Ngày 10/12/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) đã tổ chức buổi tập huấn về kỹ năng giảng dạy và tổ chức thi trực tuyến cho giảng viên trẻ năm học 2023-2024 tại Phòng Hội thảo 1.

Buổi tập huấn thu hút 10 giảng viên trẻ tham gia, tập trung vào các nội dung:

  • Kỹ năng giảng dạy trực tuyến: Hướng dẫn sử dụng các công cụ, nền tảng hỗ trợ giảng dạy trực tuyến, phương pháp thiết kế bài giảng trực tuyến, cách tương tác với sinh viên trong môi trường trực tuyến,…
  • Kỹ năng tổ chức thi trực tuyến: Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tổ chức thi trực tuyến, cách thiết kế đề thi, quản lý và giám sát quá trình thi,…

Buổi tập huấn đã cung cấp cho các giảng viên trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường giảng dạy và kiểm tra, đánh giá trực tuyến, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học trong thời đại công nghệ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.