Tổng kết trao giấy chứng nhận Sinh viên khỏe năm học 2023 – 2024

           Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023- 2024; ngày 29/01/2024, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Tổng kết trao giấy chứng nhận Sinh viên khỏe năm học 2023 – 2024 cho các cá nhân đã tham gia buổi chạy việt dã do Hội Sinh viên Trường tổ chức ngày 28/1/2024 . Kết quả, 201 Hội viên tham gia được cấp giấy chứng nhận Sinh viên khỏe theo tiêu chuẩn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.