Xây dựng “SINH VIÊN 5 TỐT” trong giới trẻ

Góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị, anh Lê Khắc Nguyên Anh – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hải Phòng, đề nghị cần bổ sung một số giải pháp trong nội dung báo cáo về sinh viên tiên phong trong chuyển đổi số.

Anh Lê Khắc Nguyên Anh góp ý, phong trào “Sinh viên 5 tốt” không nên chỉ dừng lại ở trao danh hiệu mà cần đi sâu, tạo môi trường để phát huy sinh viên sau khi được vinh danh, xây dựng thương hiệu riêng trong giới trẻ. Anh cũng góp ý thêm về việc tạo môi trường cho sinh viên “gen Z” rèn ngoại ngữ, mở ra cơ hội giao lưu sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.