Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch về việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn dành cho cán bộ, đoàn viên năm học 2023 – 2024

Ngày 15/3/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch về việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn dành cho cán bộ, đoàn viên năm học 2023 – 2024 tại Phòng Hội thảo 1.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Đoàn khoa, Chi đoàn cơ sở Khối hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.