Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham quan, học tập tại các địa chỉ đỏ

Ngày 18/3/2024, Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ kết hợp tham quan, học tập tại Đền thờ Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Đây là hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ nhằm giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị, xã hội cho đoàn viên, sinh viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.