Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn dành cho Bí thư Đoàn khoa năm học 2023 – 2024

Ngày 12/4/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn dành cho Bí thư Đoàn khoa năm học 2023 – 2024 tại phòng Hội Thảo 1.

Lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các Bí thư Đoàn khoa trong việc tổ chức, điều hành hoạt động Đoàn – Hội – Đội tại đơn vị mình. Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề về:

  • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động Đoàn – Hội.
  • Kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào, sự kiện.
  • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết các tình huống trong công tác Đoàn.
  • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn.

Lớp tập huấn đã diễn ra thành công với sự tham gia nhiệt tình của các Bí thư Đoàn khoa. Thông qua lớp tập huấn, các Bí thư Đoàn khoa đã được nâng cao năng lực, nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội – Đội tại các khoa, bộ môn trong toàn trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.