KHƠI DẬY TINH THẦN TỰ HÀO DÂN TỘC, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG SINH VIÊN

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển, lan tỏa, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được nhà trường và xã hội đánh giá cao. Phong trào đã góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện, đóng góp cho nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước.

“Sinh viên 5 tốt” đã trở thành danh hiệu để sinh viên đặt mục tiêu rèn luyện, phấn đấu đạt được. Các bước triển khai phong trào dần hoàn thiện và liên kết thành chuỗi quy trình thực hiện ngày một chất lượng hơn. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt, trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở Hội, từng bước xây dựng Hội Sinh viên trở thành trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy đối với sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.