Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Phát động cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” năm 2024

Ngày 05/5/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Phát động cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” năm 2024 dành cho đoàn viên, thanh niên tại Hội trường C. Hoạt động thu hút 250 cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên tham gia.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, tích cực. Cụ thể, cuộc vận động tập trung vào các nội dung sau:

  • Tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý mạng xã hội.
  • Nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu, độc hại, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
  • Hưởng ứng, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, thông điệp tích cực trên mạng xã hội.
  • Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự trên không gian mạng.

Với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên, buổi phát động đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, góp phần tạo ra một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và tích cực trong cộng đồng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.