TỰ HÀO SINH VIÊN VIỆT NAM VIẾT TIẾP NHỮNG TRANG SỬ VINH QUANG.

Cùng nhìn lại lễ tuyên dương Sinh Viên 5 Tốt Cấp Trung ương anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương đã cho thấy hình ảnh về lớp HSSV Việt Nam hôm nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện học tập để viết tiếp nên những trang sử vinh quang của các thế hệ HSSV Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.