HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 – 2024

Công tác kiểm tra chuyên đề diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024, 2 đợt/ năm, số đơn vị được kiểm tra là 3 Liên chi Hội và 4 CLB/Đội/Nhóm. Đoàn kiểm tra nhận thấy các chuyên đề đều phù hợp và đúng yêu cầu, ý nghĩa với hoạt động Hội. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn có cơ hội lắng nghe những khó khăn, hạn chế trong sinh hoạt tại các đơn vị từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp Ban chấp hành/ Ban chủ nhiệm các đơn vị tháo gỡ vướng mắc và hoạt động hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.