HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 – 2024

Công tác kiểm tra định kỳ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024, 2 đợt/ năm, số đơn vị được kiểm tra là 3 Liên chi Hội và 5 CLB/Đội/Nhóm. Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị đều có hồ sơ theo dõi hội viên rõ ràng, thực hiện tốt các chủ trương công tác Hội, chấp hành tốt điều lệ Hội, công tác Hội vụ, Quy chế cán bộ Hội. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn có cơ hội lắng nghe những khó khăn, hạn chế trong sinh hoạt tại các đơn vị từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp Ban chấp hành/ Ban chủ nhiệm các đơn vị tháo gỡ vướng mắc và hoạt động hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.