Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ Hội thi Tin học trẻ lần thứ 25

Ngày 25/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã hỗ trợ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ 25. Đoàn trường đã hỗ trợ về phòng trực tuyến, đảm bảo hội thi diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công.

Hội thi Tin học trẻ là một sân chơi bổ ích, là nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thí sinh tham gia hội thi cũng như đoàn viên thanh niên của trường.

Đây là hoạt động thường niên của Thành đoàn Cần Thơ nhằm khuyến khích phong trào học tập tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng tin học trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.