Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Họp Hội đồng đánh giá hỗ trợ ý tưởng, mô hình khởi nghiệp xanh của đoàn viên sinh viên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, năm học 2023 – 2024

Ngày 15/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Họp Hội đồng đánh giá hỗ trợ ý tưởng, mô... Xem thêm

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, năm học 2023 – 2024, hình thức trực tuyến, dành cho đoàn viên, sinh viên

Ngày 15/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội... Xem thêm