HSV TRƯỜNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, KẾ HOẠCH CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2026

Ngày 1/5/2022, Hội Sinh viên trường Tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội... Xem thêm