Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tiếp tục chung sức cùng “Chuyến xe ước mơ”

Ngày 27/10, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tiếp tục chung sức cùng “Chuyến xe ước mơ” hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.