CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI ĐẦU NĂM HỌC VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ GÂY QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI ĐẦU NĂM HỌC VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ GÂY QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG RUỘT THỊT
– Thời gian: 18g, thứ Tư, ngày 04 tháng 11 năm 2020.
– Địa điểm: Hội trường A.
– Thành phần:
+ Ban Chấp hành Đoàn Trường.
+ Ban Chấp hành Đoàn khoa.
+ Ban Chấp hành liên chi khoa.
+ Bí thư chi đoàn CBGV
+ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn sinh viên khóa 5, khóa 6.
+ Ban Chấp hành chi đoàn sinh viên khóa 7, khóa 8.
+ Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Clb, đội, nhóm.
Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.