Sinh viên Đội Công tác xã hội Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ “Chuyến xe ước mơ”

Các em đoàn viên, sinh viên Đội Công tác xã hội Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ “Chuyến xe ước mơ” do Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức.
Các em chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Cần Thơ và các thành viên của BTC.
Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.