Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức lớp cảm tình đoàn và lễ kết nạp đoàn năm học 2022 – 2023, đợt 2

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức lớp Cảm tình Đoàn năm học 2022 – 2023 vào ngày 14/03/2023, với 176 thanh niên ưu tú tham dự.

Đoàn trường tổ chức kết nạp Đoàn viên mới Đợt 2 (10/4/2023), kết nạp được 84 đoàn viên mới/176 thanh niên ưu tú hoàn thành lớp cảm tình Đoàn.

Tổng 2 đợt kết nạp Đoàn viên mới của Đoàn trường, có 176 Đoàn viên mới được kết nạp trong năm học 2022 – 2023. Đạt tỉ lệ 100,5% chỉ tiêu Thành Đoàn giao Đoàn trường thực hiện trong năm học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.