Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức tham quan Bảo tàng thành phố Cần Thơ

Ngày 20/4/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hành trình Đến với địa chỉ đỏ và tham quan Bảo tàng thành phố Cần Thơ, được sự tham gia hơn 150 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống cho đoàn viên, sinh viên của Trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.