Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong môi trường học đường năm học 2022 – 2023” cho đoàn viên, thanh niên của Trường tại Hội trường A

Ngày 21/04/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Phòng PC04, Công an TP với sự tham gia của hơn 350 đoàn viên thanh niên. Cần Thơ phối hợp tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong môi trường học đường” năm học 2022-2023 dành cho đoàn viên, sinh viên của Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.